Ab Marte

De mens is de hoogst ontwikkelde diersoort. Hij is tevens de soort die het manipuleren het best beheerst. Hij past dit toe op zijn totale omgeving, maar ook op zijn eigen soort. Hierin is hij uniek. Mensen zetten elkaar aan tot handelingen die tegen elkaar en tegen zichzelf gericht zijn. Onbeheerste productie, overmatige consumptie, marteling, onderdrukking en zelfverrijking zijn hier voorbeelden van.

Mijn beelden en installaties zijn levensgroot en gemaakt van o.a. plastic afvalzakken, styrofoam, latex, kit en pur.

De bronnen zijn verhalen, nieuwsberichten en reclame-uitingen. Met behulp hiervan worden begrippen weergegeven zoals hebzucht, wreedheid, angst en ijdelheid.

Het streven is om sculpturen te maken over opvallende verschijnselen in onze maatschappij.