Rob Chevallier

‘Hot Holland top 20’
‘De stikstofboom’

Bewustwording van een duurzamere levenswijze: is nodig. Met mijn kunst wil ik daar aan bijdragen. Dat doe ik zowel door het materiaal als de thematiek. Ik gebruik herkenbare voorwerpen om de bezoeker bij het kunstwerk te betrekken. Het voorwerp met een schijnbaar nostalgisch verleden combineer ik met actuele fotografie. Zo maak ik de veranderende maatschappij zichtbaar met problemen als klimaatverandering, industrialisatie en de noodzaak van natuurbehoud. In mijn installaties, zoals ‘De stikstofboom’, ‘De energy folly’, ‘Hot Holland top 20’, ‘Klimaatschalen’ en ‘Nederland (bedreigd) waterland’, nodig ik de bezoeker uit een actieve rol te spelen bij het bekijken van of het reageren op het kunstwerk. In 2023 heb ik Grensverleggers opgericht.