Eerste expositie grensverleggers in Frame.de.galerie in Amersfoort

De eerste expositie van ‘Grensverleggers in de kunst’ is in Frame.de.galerie, Muurhuizen 104 in Amersfoort. De expositie start op 13 januari om 13.00. De officiële opening is op 15 januari door wethouder Tyas Bijlholt om 14.30.
De groep bestaat op deze expositie uit:

Opening van de expositie op 15 januari

Lees hieronder wie aanwezig is tijdens openingstijden (13.00-17.00):

Februari

3 februari Sybrecht
4 februariHans
5 februariAb
10 februariHans
11 februariBetty en Miriam
12 februariSybrecht
17 februariHubert
18 februari Suzanne
19 februariSuzanne
24 februariAb
25 februariRob
26 februariRob

Maart

3 maartBetty en Miriam
4 maartgesloten
5 maartAdriënne en Andrea
10 maartRob
11 maart Suzanne
12 maart Hubert en Hans